Giải bài 1 Trang 73 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 73 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 22: Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh.

Đề bài 1 Trang 73 SGK Địa lí 7:

Kể tên những hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở phương Bắc.

Lời giải câu 1 Trang 73 SGK Địa lí lớp 7:

– Chăn nuôi: tuần lộc, chó (để kéo xe).

– Săn bắt: tuần lộc, hải cẩu, gấu trắng, cá.

(BAIVIET.COM)