Giải bài 1 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 23: Sông và hồ.

Đề bài 1 Trang 72 SGK Địa lí 6:

Thế nào là hệ thống sông, là lưu vực sông?

Lời giải câu 1 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6:

– Hệ thống sông là hệ thống gồm dòng sông chính, các phụ lưu và chi lưu hợp lại với nhau.

– Lưu vực sông là diện tích bề mặt đất cung cấp nước thường xuyên cho sông.

(BAIVIET.COM)