Giải bài 1 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 12

Giải bài 1 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 12, phần bài tập Bài 10: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX.

Đề bài 1 Trang 70 SGK Lịch sử 12:

Hãy giải thích thế nào khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp.

Lời giải câu 1 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 12:

Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học, khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. Khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, đã trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ.

(BAIVIET.COM)