Giải bài 1 Trang 7 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 7 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 1Bài mở đầu.

Đề bài 1 Trang 7 SGK Sinh học 8:

Trình bày những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa người và động vật lớp Thú.

Lời giải câu 1 Trang 7 SGK Sinh học lớp 8:

Những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú là:

– Giống nhau: Có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa.

– Khác nhau: Người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định: có tư duy, tiếng nói và chữ viết.

BAIVIET.COM