Giải bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 1: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống.

Đề bài 1 Trang 7 SGK Công nghệ 12:

Hãy nêu vai trò của kĩ thuật điện tử đối với sản xuất và đời sống.

Lời giải câu 1 Trang 7 SGK Công nghệ lớp 12:

Đối với sản xuất:

Điều khiển và tự động hoá các quá trình sản xuất, nhiều công nghệ mới đã xuất hiện làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm :

+ Chế tạo máy.

+ Trong ngành luyện kim.

+ Trong nhà máy sản xuất xi măng.

+ Trong công nghiệp hoá học.

+ Trong thăm dò khai thác.

+ Trong nông nghiệp.

+ Trong ngư nghiệp.

+ Trong ngành giao thông vận tải.

+ Trong bưu chính viễn thông.

+ Ngành phát thanh truyền hình.

2. Đối với đời sống:

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người :

+ Trong ngành khí tượng thuỷ văn.

+ Trong lĩnh vực y tế.

+ Trong các ngành thương mại, ngân hàng, tài chính, văn hoá, nghệ thuật . . .

+ Các thiết bị điện tử thông dụng.

(BAIVIET.COM)