Giải bài 1 Trang 69 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 69 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (Tiếp theo).

Đề bài 1 Trang 69 SGK Địa lí 9:

Vì sao khai thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc, còn phát triển thuỷ điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc?

Lời giải câu 1 Trang 69 SGK Địa lí lớp 9:

Khai thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc, còn phát triển thuỷ điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc, vì: Tiểu vùng Đông có khoáng sản đa dạng, phong phú , đặc biệt than đá. Tiểu vùng Tây Bắc có tiềm năng thuỷ điện lớn ở các dòng sông, nhất là sông Đà.

BAIVIET.COM