Giải bài 1 Trang 69 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 69 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực.

Đề bài 1 Trang 69 SGK Địa lí 8:

Chọn trong sách giáo khoa Địa lí 8, ba cảnh quan tự nhiên thể hiện các dạng địa hình khác nhau và nêu những yếu tố tự nhiên chính tác động tạo nên các cảnh quan trong các ảnh đó.

Lời giải câu 1 Trang 69 SGK Địa lí lớp 8:

– Hoang mạc Tha (hình 10.3 – SGK), cảnh quan đồng bằng sông hồng (hình 29.4 – SGK): do tác động của quá trình ngoại lực tạo nên.

– Núi Hi-ma-lay-a (hình 10.4 – SGK): do tác động của quá trình nội lực.

BAIVIET.COM