Giải bài 1 Trang 69 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 69 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất.

Đề bài 1 Trang 69 SGK Địa lí 6:

Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Lời giải câu 1 Trang 69 SGK Địa lí lớp 6:

– Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới.

– Các vòng cực là ranh giới của các vành đai ôn đới và hàn đới.

(BAIVIET.COM)