Giải bài 1 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 4.

Đề bài 1 Trang 68 SGK Lịch sử 7:

Em hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

Lời giải câu 1 Trang 68 SGK Lịch sử lớp 7:

– Toàn dân tích cực tham gia kháng chiến.

– Công cuộc chuẩn bị kháng chiến chu đáo, toàn diện, với hai hội nghị: Bình Than và Diên Hồng.

– Có sự lãnh đạo tài tình của nhà quân sự thiên tài: Trần Hưng Đạo, vua nhà Trần, chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.

– Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.

(BAIVIET.COM)