Giải bài 1 Trang 67 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 67 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp.

Đề bài 1 Trang 67 SGK Sinh học 8:

Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ?

Lời giải câu 1 Trang 67 SGK Sinh học lớp 8:

Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho tế bào để duy trì mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể và loại CO2 ra khỏi cơ thể.

BAIVIET.COM