Giải bài 1 Trang 67 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 1 Trang 67 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.

Đề bài 1 Trang 67 SGK Hóa học lớp 8:

Kết luận nào đúng?

Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì:

a) Chúng có cùng số mol chất.

b) Chúng có cùng khối lượng.

c) Chúng có cùng số phân tử.

d) Không có kết luận được điều gì cả.

Lời giải câu 1 Trang 67 SGK Hóa học lớp 8:

Chọn đáp án đúng: a) và c)

Vì V = n. 22,4 nên 2 chất khí có cùng V sẽ có cùng số mol chất ⇒ a đúng

1 mol chứa 6.10²³ nguyên tử hoặc phân tử nên cùng số mol sẽ có cùng số phân tử ⇒ c đúng

Khối lượng m = M.n phụ thuộc vào phân tử khối và nguyên tử khối ⇒ b sai

(BAIVIET.COM)