Giải bài 1 Trang 66 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 66 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều.

Đề bài 1 Trang 66 SGK Vật lý lớp 12:

Phát biểu các định nghĩa:

a) giá trị tức thời ;

b) giá trị cực đại ;

c) giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều hình sin.

Lời giải câu 1 Trang 66 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 1 Trang 66 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)