Giải bài 1 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập.

Đề bài 1 Trang 66 SGK Lịch sử 4:

Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

Lời giải câu 1 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 4:

– Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Nguyễn Ánh tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802 triều Tây Sơn bị lật đổ.

– Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là vua Gia Long, đặt kinh đô ở Phú Xuân.

(BAIVIET.COM)