Giải bài 1 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại.

Đề bài 1 Trang 65 SGK Lịch sử 10:

Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì?

Lời giải câu 1 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đem lại hiểu biết mới về Trái Đất, về những con đường mới, dân tộc mới.

– Thị trường thế giới được mở rộng.

– Thúc đẩy nhanh chóng sự tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.

– Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

(BAIVIET.COM)