Giải bài 1 Trang 65 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 65 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

Đề bài 1 Trang 65 SGK Địa lí 6:

Quan sát biểu đồ hình 55 và trả lời các câu hỏi sau:

– Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Thể hiện trong thời gian bao lâu?

Yếu tố nào được biểu hiện theo đường là yếu tố nào?

Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột là yếu tố nào?

– Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào?

– Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào?

– Đơn vị để tính nhiệt độ là gì? Đơn vị tính lượng mưa là gì?

Giai bai 1 Trang 65 SGK Dia li lop 6 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 65 SGK Địa lí lớp 6:

– Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ: nhiệt độ và lượng mưa trung bình qua các tháng năm.

+ Yếu tố được biểu hiện theo đường: nhiệt độ.

+ Yếu tố được biểu hiện bằng hình cột: lượng mưa.

– Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng: nhiệt độ.

– Trục dọc bên trái dùng đề đo tính đại lượng: lượng mưa.

– Đơn vị để tính nhiệt độ là ºc ; đơn vị để tính lượng mưa là mm.

(BAIVIET.COM)