Giải bài 1 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 1 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Trả lời câu hỏi Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 1 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Ngồi trong xe ô tô đang chạy, ta thấy hai hàng cây bên đường chuyển động theo chiều ngược lại. Giải thích hiện tượng này.

Lời giải câu 1 Trang 64 SGK Vật lý lớp 8:

Nếu chọn ô tô làm vật mốc (người ngồi trên xe cũng là vật làm mốc) thì hai hàng cây bên đường sẽ chuyển động ngược lại đối với xe nên ta thấy hai hàng cây bên đường chuyển động theo chiều ngược lại.

BAIVIET.COM