Giải bài 1 Trang 64 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 64 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 21: Đột biến gen.

Đề bài 1 Trang 64 SGK Sinh học 9:

Đột biến gen là gì? Cho ví dụ.

Lời giải câu 1 Trang 64 SGK Sinh học lớp 9:

– Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến 1 hoặc 1 số cặp nuclêôtit.

– Một số ví dụ về đột biến gen:

+ Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm ở người là do dạng đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.

+ Bệnh bạch tạng do đột biến gen lặn gây nên.

+ Đột biến gen trội gây nên tay 6 ngón, ngón tay ngắn.

+ Bệnh máu khó đông, bệnh mù màu do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể X.

(BAIVIET.COM)