Giải bài 1 Trang 64 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 64 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 18: Trai sông.

Đề bài 1 Trang 64 SGK Sinh học 7:

Trai tự về bằng cách nào ? Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả ?

Lời giải câu 1 Trang 64 SGK Sinh học lớp 7:

Khi gặp nguy hiểm, trai co chân, khép vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong. Nhờ có vỏ cứng rắn và hai cơ khép vỏ vững chắc nên kẻ thù không thể bửa vỏ ra để ăn phần mềm của cơ thể trai.

BAIVIET.COM