Giải bài 1 Trang 64 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 64 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá.

Đề bài 1 Trang 64 SGK Sinh học 6:

Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Lời giải câu 1 Trang 64 SGK Sinh học lớp 6:

Đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp lá trên cây giúp lá nhận được nhiều ánh sáng:

+ Đặc điểm bên ngoài của lá:

– Phiến lá: mỏng, có màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá để hứng được nhiều ánh sáng.

– Gân lá: trải rộng khắp mặt lá để nâng đỡ phiến lá và vận chuyển các chất.

– Cuống lá: đính lá vào thân, cành cây để lá được nâng lên và nhận được ánh sáng.

+ Cách sắp xếp lá trên cây:

– Kiểu sắp xếp: mọc cách, mọc đối, mọc vòng. Lá trên các mấu thân xếp so le nhau.

– Mục đích: nhận được nhiều ánh sáng từ các hướng khác nhau.

BAIVIET.COM