Giải bài 1 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 15: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha.

Đề bài 1 Trang 64 SGK Công nghệ 12:

Nêu nhận xét về điện áp đưa vào động cơ một pha khi điều khiển bằng mạch điện tử.

Lời giải câu 1 Trang 64 SGK Công nghệ lớp 12:

Điện áp đưa vào động cơ một pha được điều khiển gián đoạn do người ta phải điều khiển nhiều chế độ như điều khiển tốc độ, mở máy, đảo chiều, hãm,…

(BAIVIET.COM)