Giải bài 1 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 1 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 1 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8:

Hai lực được gọi là cân bằng khi :

A. cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.

B. cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.

C. cùng phương, cùng độ lớn, cùng đặt lên một vật.

D. cùng đặt lên một vật, cùng độ lớn, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

Lời giải câu 1 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8:

Chọn đáp án D.

(BAIVIET.COM)