Giải bài 1 Trang 63 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải bài 1 Trang 63 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần bài tập Bài 4: Phép thử và biến cố.

Đề bài 1 Trang 63 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Gieo một đồng tiền 3 lần.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố:

A: “Lần đầu xuất hiện mặt sấp” ;

B: “Mặt sấp xảy ra đúng một lần” ;

C: “Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần”.

Lời giải câu 1 Trang 63 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Giai bai 1 Trang 63 SGK Toan Dai so va Giai tich lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)