Giải bài 1 Trang 63 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 63 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 19: Môi trường hoang mạc.

Đề bài 1 Trang 63 SGK Địa lí 7:

Nêu các đặc điểm của khí hậu hoang mạc.

Lời giải câu 1 Trang 63 SGK Địa lí lớp 7:

Khí hậu ở đây hết sức khô hạn, khắc nghiệt:

– Tính chất cực kì khô hạn của khí hậu thể hiện ở lượng mưa trong năm rất ít, trong khi lượng bốc hơi lớn hơn. Có nhiều nơi trong nhiều năm liền không mưa, hoặc mưa rơi chưa đến mặt đất đã bốc hơi hết.

– Tính chất khắc nghiệt của khí hậu thể hiện ở sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, giữa các mùa trong năm rất lớn.

(BAIVIET.COM)