Giải bài 1 Trang 63 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 63 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa.

Đề bài 1 Trang 63 SGK Địa lí 6:

Dựa vào bảng sau:

Giai bai 1 Trang 63 SGK Dia li lop 6 - De bai

– Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.

– Hãy tính tổng lượng mưa trong năm các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở thành phố Hồ Chí Minh.

– Hãy tính tổng lượng mưa trong năm các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở thành phố Hồ Chí Minh.

Lời giải câu 1 Trang 63 SGK Địa lí lớp 6:

– Tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh: 1.930,9 mm.

– Tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh: 1.687,3 mm.

– Tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh: 243,6 mm.

(BAIVIET.COM)