Giải bài 1 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 1 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 1 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Chuyển động cơ học là gì ? Cho hai ví dụ.

Lời giải câu 1 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác (được chọn làm vật mốc.

Ví dụ:

– Ô tô chuyển động so với cây hai bên đường.

– Máy bay đang bay trên bầu trời là chuyển động so với sân bay.

– Học sinh đi học là chuyển động so với ngôi nhà.

(BAIVIET.COM)