Giải bài 1 Trang 61 SGK Toán lớp 3

Giải bài 1 Trang 61 SGK Toán lớp 3, phần bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

Đề bài 1 Trang 61 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 61 SGK Toan lop 3 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 61 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 1 Trang 61 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)