Giải bài 1 Trang 61 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 1 Trang 61 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt.

Đề bài 1 Trang 61 SGK Sinh học 7:

Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 61 SGK Sinh học lớp 7:

Một số loài giun đốt thường gặp ở địa phương là: giun ống, giun ít tơ (ở ao hồ), đỉa, giun đỏ, bông thùa (ở đáy bùn), giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng) …

BAIVIET.COM