Giải bài 1 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 1 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925).

Đề bài 1 Trang 61 SGK Lịch sử 9:

Căn cứ vào đâu để khẳng định phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Lời giải câu 1 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 9:

Qua các cuộc đấu tranh cụ thể nổ ra từ Bắc chí Nam và mục đích đấu tranh, cho thấy ý thức giai cấp của phong trào công nhân đang phát triển nhanh chóng. Điều đó chứng tỏ bước phát triển cao hơn của phong trào công nhân sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

(BAIVIET.COM)