Giải bài 1 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 1 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 2.

Đề bài 1 Trang 61 SGK Lịch sử 7:

Việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược đã có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến ?

Lời giải câu 1 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 7:

Trong cuộc kháng chiến này, nhà Trần có quân đội mạnh, có tinh thần chiến đấu cao, có nền kinh tế hùng hậu để cung cấp cho cuộc kháng chiến, các tầng lớp nhân dân đoàn kết chặt chẽ với triểu đình. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt mà nhà Trần đã nhanh chóng giành thắng lợi.

(BAIVIET.COM)