Giải bài 1 Trang 61 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 61 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Đề bài 1 Trang 61 SGK Địa lí 8:

Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 61 SGK Địa lí lớp 8:

– Trong 25 năm đầu, Hiệp hội được tổ chức như một khối hợp tác về quân sự.

– Cuối thập nhiên 70, đầu 80 xu thế hợp tác kinh tế xuất hiện và ngang càng trở thành xu hướng chính.

– Đến năm 1998 đặt ra mục tiêu: “Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển đông đều”.

– Các nước hợp tác với nhau trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện, cũng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.

BAIVIET.COM