Giải bài 1 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 1 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu.

Đề bài 1 Trang 61 SGK Công nghệ 12:

Mạch điều khiển tín hiệu là gì?

Lời giải câu 1 Trang 61 SGK Công nghệ lớp 12:

Mạch điều khiển tín hiệu là một mạch điện tử, dùng để điều khiển sự thay đổi trạng thái các tín hiệu.

(BAIVIET.COM)