Giải bài 1 Trang 60 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 1 Trang 60 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn.

Đề bài 1 Trang 60 SGK Sinh học 8:

Lực đẩy chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch đã được tạo ra từ đâu và như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Trang 60 SGK Sinh học lớp 8:

– Máu được vận chuyển qua hệ mạch nhờ một sức đẩy do tim tạo ra (tâm thất co). Sức đẩy này tạo nên một áp lực trong mạch máu, gọi là huyết áp (huyết áp tối đa khi tâm thất co, huyết áp tối thiểu khi tâm thất giãn) và vận tốc máu trong mạch.

– Sức đẩy này (huyết áp) hao hụt dần suốt chiều dài hệ mạch (do ma sát với thành mạch và giữa các phần tử máu) và vận tốc máu trong mạch giảm dần từ động mạch cho đến mao mạch (0,5 m/s ở động mạch → 0,001 m/s ở mao mạch), sau đó lại tăng dần trong tĩnh mạch.

BAIVIET.COM