Giải bài 1 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786).

Đề bài 1 Trang 60 SGK Lịch sử 4:

Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì?

Lời giải câu 1 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 4:

Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn. Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn.

(BAIVIET.COM)