Giải bài 1 Trang 60 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 1 Trang 60 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 19: Sắt.

Đề bài 1 Trang 60 SGK Hóa học lớp 9:

Sắt có những tính chất hóa học nào? Viết các phương trình hóa học minh họa.

Lời giải câu 1 Trang 60 SGK Hóa học lớp 9:

Giai bai 1 Trang 60 SGK Hoa hoc lop 9 - Loi giai

(BAIVIET.COM)