Giải bài 1 Trang 6 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài tập 1 Trang 6 SGK toán lớp 6, phần Tập hợp. Phần tử của tập hợp trong sách giáo khoa học toán 6.

Đề bài:  Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Giai bai 1 Trang 6 SGK toan lop 6 - De bai

Lời giải: bài 1 (Trang 6 SGK toán lớp 6)

– Cách 1: Liệt kê các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14
A = {9, 10, 11, 12, 13}
– Cách 2: Nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử của A
A = {x ∈ N | 8 < x < 14}
– Điền kí hiệu:

Giai bai 1 Trang 6 SGK toan lop 6 - Loi giai

BAIVIET.COM