Giải bài 1 Trang 6 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 1 Trang 6 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đề bài 1 Trang 6 SGK Địa lí 9:

Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hoá riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào ? Cho ví dụ.

Lời giải câu 1 Trang 6 SGK Địa lí lớp 9:

– Nước ta có 54 dân tộc.

– Những nét văn hoá riêng của các dân tộc thể hiện ở ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán,…

– Ví dụ: người Gia – rai theo chế độ mẫu hệ, vợ chồng lấy nhau cư trú bên nhà vợ, con cái lấy họ mẹ; y phục người Ê – đê thường có màu chàm, hoa văn sặc sỡ,..

BAIVIET.COM