Giải bài 1 Trang 6 SGK Địa Lí lớp 7

Giải bài 1 Trang 6 SGK Địa lí lớp 7, phần bài tập Bài 1: Dân số.

Đề bài 1 Trang 6 SGK Địa lí 7:

Tháp tuổi cho biết những đặc điểm gì của dân số?

Lời giải câu 1 Trang 6 SGK Địa lí lớp 7:

Tháp tuổi cho ta biết:

– Kết cấu theo độ tuổi của dân số: có bao nhiêu người ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.

– Kết cấu theo giới tính của dân số: có bao nhiêu nam, nữ ở tầng lớp ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.

(BAIVIET.COM)