Giải bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 7

Giải bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 7, phần bài tập Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt.

Đề bài 1 Trang 6 SGK Công nghệ 7:

Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em ?

Lời giải câu 1 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 7:

– Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho xuất khẩu.

– Góp phần lớn vào tăng trưởng kinh tế đối với địa phương do tỉ trọng nông nghiệp ở nước ta là rất cao.

(BAIVIET.COM)