Giải bài 1 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm.

Đề bài 1 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12:

Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.

Lời giải câu 1 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12:

Đặc trưng sinh lí của âm là: độ cao, độ to và âm sắc.

BAIVIET.COM