Giải bài 1 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 1 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV).

Đề bài 1 Trang 59 SGK Lịch sử 10:

Các tầng lớp lãnh chúa và nông nô đã được hình thành như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 10:

– Lãnh chúa

+ Là các tướng lĩnh quân sự, các quý tộc người Giec-man được phân nhiều ruộng đất và được phong các tước vị khác nhau hình thành hệ thống đẳng cấp quý tộc vũ sĩ.

+ Các quý tộc nhà thờ được phong tặng đất đai theo tước vị trở thành tầng lớp quý tộc tăng lữ

+ Các tầng lớp quý tộc vũ sĩ và quý tộc tăng lữ có đặc quyền, rất giàu có. Họ trở thành các lãnh chúa phong kiến.

– Nông nô: Nô lệ và nông dân bị tước đoạt ruộng đất bị biến thành nông nô phụ thuộc vào lãnh chúa.

(BAIVIET.COM)