Giải bài 1 Trang 58 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 1 Trang 58 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen.

Đề bài 1 Trang 58 SGK Sinh học 12:

Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?

Lời giải câu 1 Trang 58 SGK Sinh học lớp 12

Mức phản ứng của một kiểu gen là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau.

BAIVIET.COM