Giải bài 1 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 1 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đề bài 1 Trang 58 SGK Lịch sử 9:

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 9:

– Giai cấp địa chủ phong kiến: làm tay sai cho Pháp và áp bức bóc lột nhân dân, bộ phận nhỏ yêu nước.

– Tầng lớp tư sản:

+ Tư sản mại bản làm tay sai cho Pháp.

+ Tư sản dân tộc ít người có tinh thần dân tộc.

– Tầng lớp tiểu tư sản: Bị Pháp chèn ép, bạc đãi, có tinh thần hăng hái cách mạng.

– Giai cấp nông dân: Là lực lượng hăng hái và đông đảo của cách mạng.

– Giai cấp công nhân: là lực lượng tiên phong và lãnh đạo cách mạng.

(BAIVIET.COM)