Giải bài 1 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 1 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941).

Đề bài 1 Trang 58 SGK Lịch sử 11:

Nêu những nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới.

Lời giải câu 1 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 11:

– Bối cảnh: Chiến tranh suốt bảy năm (1914-1921) đã tàn phá nặng nề kinh tế nước Nga, sản lượng nông – công nghiệp giảm sút, bệnh dịch và nạn đói trầm trọng, bọn phản cách mạng gây bạo loạn; Nga đã thực hiện Chính sách kinh tế mới.

– Nội dung cơ bản:

– Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực, thay bằng thuế lương thực.

– Tự do buôn bán, mở lại các chợ.

– Cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ.

– Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.

– Ý nghĩa:

– Phục hồi và phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

– Tạo cơ sở tiếp tục công cuộc xây dựng CNXH.

(BAIVIET.COM)