Giải bài 1 Trang 57 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 1 Trang 57 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á.

Đề bài 1 Trang 57 SGK Địa lí 8:

Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa chắc vững chắc?

Lời giải câu 1 Trang 57 SGK Địa lí lớp 8:

Các nước đang tiến hành công nghiệp hóa có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp này ngày càng góp nhiều hơn và GDP của từng quốc gia Kinh tế phát triển chưa vững chắc vì dễ bị ảnh hưởng từ các tác động bên ngoài môi trường chưa được chú ý bảo vệ trong quá trình phát triển kinh tế đất nước.

BAIVIET.COM