Giải bài 1 Trang 57 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 1 Trang 57 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.

Đề bài 1 Trang 57 SGK Địa lí 6:

Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào?

Lời giải câu 1 Trang 57 SGK Địa lí lớp 6:

– Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng xảy ra trong một thời gian ngắn ở một địa phương.

– Khí hậu là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong nhiều năm.

(BAIVIET.COM)