Giải bài 1 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong.

Đề bài 1 Trang 56 SGK Lịch sử 4:

Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như thế nào?

Lời giải câu 1 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 4:

– Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn, đi khai phá đất hoang.

– Các đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào phía nam.

– Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

– Đi đến đâu họ lập làng, ấp mới đến đó. Do vậy, một vùng đất hoang vắng ở phía nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

(BAIVIET.COM)