Giải bài 1 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 1 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 13: Cắm hoa trang trí.

Đề bài 1 Trang 56 SGK Công nghệ 6:

Hãy kể tên những vật liệu và dụng cụ cắm hoa thông dụng.

Lời giải câu 1 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 6:

– Những vật liệu cắm hoa thông dụng gồm: các loại hoa, các loại cành, các loại lá.

– Các dụng cụ cắm hoa thông dụng gồm: Bình cắm và các dụng cụ khác như dao, kéo, mút xốp…

(BAIVIET.COM)