Giải bài 1 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 1 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm.

Đề bài 1 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12:

Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không?

Lời giải câu 1 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12:

Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất là sóng cơ học, chỉ khác nhau về tần số.

(BAIVIET.COM)