Giải bài 1 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 8

Giải bài 1 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 8, phần bài tập Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX.

Đề bài 1 Trang 55 SGK Lịch sử 8:

Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII –  XIX.

Lời giải câu 1 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 8:

Khoa học tự nhiên:

Tác giảThành tựu
Niu-tơnThuyết vạn vật hấp dẫn
Lô-mô-nô-xốpĐịnh luật bảo toàn vật chất năng lượng
Puốc-kin-giơ (Séc)Bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống mô động vật
Đác-uyn (Anh)Thuyết tiến hóa và di truyền

Khoa học xã hội:

Tác giảThành tựu
Phoi-ơ-bách, Hê-ghen (Đức)Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng
Xmit và Ri-cac-đô (Anh)Kinh tế chính trị học tư sản
Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê(Pháp), Ơ-oen (Anh)Chủ nghĩa xã hội không tưởng
Mác, Ăng-ghenHọc thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học

(BAIVIET.COM)