Giải bài 1 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh.

Đề bài 1 Trang 55 SGK Lịch sử 4:

Do đâu mà vào đầu thế kỉ XVI, nước ta lâm vào thời kì bị chia cắt?

Lời giải câu 1 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 4:

– Vào thế kỉ XVI, Vua quan ăn chơi xa xỉ, chia bè chia phái, không chăm lo đời sống nhân dân. Đất nước rời vào cảnh loạn lạc, nghèo đói.

– Năm 1527, Mạc Đăng Dung cầm đầu một số quan lại lật đổ nhà Lê lập ra triều Mạc (Bắc triều).

– Năm 1553, một số quan võ họ Lê là Nguyễn Kim đã đưa một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên ngôi, lập ra triều đình riêng ở Thanh Hóa.

– Hai bên tranh giành quyền lực, gây nên cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều.

(BAIVIET.COM)